Köszöntő

Szeretettel köszöntöm intézményünk valamennyi diákja, pedagógusaink és alkalmazottaink nevében a Tiszatenyői Szent István Általános Iskola honlapján. Érdeklődésével megtisztel bennünket. Szeretnénk az elkövetkezendő oldalakon bemutatni tevékenységeinket, programjainkat és a hétköznapi életet az iskolánkban.


Nevelőtestületünk vezérelve:
„Boldog, kiegyensúlyozott, életre való gyermekek nevelése.”


Szeretnénk, hogy tanulóink gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek toleranciára, önművelésre, önállóságra és lelkiismeretes, becsületes személyiséggé váljanak.


Fontosnak tartjuk a következetesség elvét minden területen. Legyünk következetesek a követelményállításban, a számonkérésben, saját munkánk, felkészülésünk korszerűsítésében. Neveljük tanulóinkat is következetes munkavégzésre, az eredmények megbecsülésére. Fontos feladatunk a tudás értékének helyreállítása, megbecsültetése, bővíthető tudás nyújtása. Olyan ismeretek átadása, amelyek bővítése csak szorgalom és kitartás kérdése.


Törekvéseink alapján egyre nagyobb nyitottságot, elfogadóbb magatartást, toleranciát, bizalmat hirdetünk tanulóink felé. Célunk az általános emberi együttműködési kultúra fejlesztése, egy nyitott demokratikusan, gyermekléptékűen működő iskolai világ kialakítása. Minden gyermek egyéniség, és a legnehezebb feladat a másik, a másság tisztelete. Leadni saját önös érdekeit, és meghallgatni, elfogadni a másik véleményét. Tisztelni a másik embert, a társat, a felnőttet, a fiatalt, az időset egyaránt, a körülöttük zajló élet erkölcsi normáit.


Mindenkit a képességei csúcsai közelébe szeretnénk eljutatni. Nem kell, nem is lehet mindenkinek mindent azonos szinten tudnia, de mindenki találja meg a helyét, s valamiben érezze magát sikeresnek, fontosnak.


Hangsúlyozzuk tehát a komplex személyiségfejlesztés felvállalását, amely az intellektuális fejlesztés mellett az erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti.

 

Honlapunkhoz kívánok kellemes időtöltést, és kívánom, hogy megtalálja rólunk mindazokat az információkat, amiért iskolánkat felkereste!


Üdvözlettel:
Tóth Éva
intézményvezetőNévnap

2022. május 19. csütörtök

Ivó, Milán


Facebook

Fenntartó

eNapló

NTP

Efop 3.3.5

Efop 4.1.3