Diákönkormányzat

A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekét képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon. Tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében is:

 • a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők)
 • sportélet
 • kulturális programok szervezése, lebonyolítása
 • iskolai faliújság
 • őszi és tavaszi hulladékgyűjtés megszervezése, lebonyolítása
 • rendezvények berendezése, lebonyolítása
 • ünnepi műsorok szervezése
 • DÖK hét/Szent István hét szervezése

 

A diákönkormányzat tisztségviselői:

 • Diákvezető
 • A diákönkormányzat munkáját segítő felnőtt
 • Minden osztályból választott 1 tag

 

A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola valamennyi tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulója a diákönkormányzat tagja.
A tagság önkéntes. A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselők megválasztásában részt venni, mint választó, és mint választható személy.
A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely tisztségviselőjéhez kérdést intézni, és arra érdemleges választ kapni.
Az osztályközösségek maguk közül minden tanév elején megválasztják a diákönkormányzati képviselőket (1 fő).
A diákönkormányzat vezetőjét a küldöttek nyilvános szavazással választják meg.
A tanulóközösség választott vezetősége és tagjai a tanulóközösség érdekvédelmét, életének szervezését látja el.
Munkájáról köteles folyamatosan tájékoztatni az őt megválasztókat. A tanulóközösség által választott küldöttek képviselik az őket választó tanulóközösségeket a diákönkormányzat iskolai vezetőségében, illetve tájékoztatják havi rendszerességgel megválasztóikat az iskolai vezetőség tevékenységéről, az aktuális feladatokról.
A diákönkormányzat ülései nyilvánosak.

 Névnap

2022. május 19. csütörtök

Ivó, Milán


Facebook

Fenntartó

eNapló

NTP

Efop 3.3.5

Efop 4.1.3